لیست قیمت محصولات ای پی هایک ویژن (Hikvision IP)

 

مشاهده لیست قیمت محصولات اچ دی هایک ویژن

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
دوربین ها
1DS-2CD1023G0E-I1.824.000صفحه محصول
2DS-2CD1023G0-IUF2.711.000صفحه محصول
3DS-2CD2027G2-L4.722.000صفحه محصول
4DS-2CD2021G1-I3.322.000صفحه محصول
5DS-2CD2023G2-I4.281.000صفحه محصول
6DS-2CD1123G0E-I1.979.000صفحه محصول
7DS-2CD1143G0-I2.879.000صفحه محصول
8DS-2CD2123G2-I4.192.000صفحه محصول
9DS-2CD2125FHWD-IS4.906.000صفحه محصول
10DS-2CD2126G2-ISU5.420.000صفحه محصول
11DS-2CD2525FWD-I4.984.000صفحه محصول
12DS-2CD1323G0E-I1.787.000صفحه محصول
13DS-2CD1323G0-IUF2.711.000صفحه محصول
14DS-2CD2347G2-L5.246.000صفحه محصول
15DS-2CD1043G0-I2.688.000صفحه محصول
16DS-2CD2087G2-LU9.454.000صفحه محصول
17DS-2CD1057G0-L3.918.000صفحه محصول
18DS-2CD1353G0-I3.553.000صفحه محصول
19DS-2CD1357G0-L3.918.000صفحه محصول
20DS-2CD2625FWD-IZS8.994.000صفحه محصول
21DS-2CD2H25FWD-IZS8.331.000صفحه محصول
22DS-2CD1643G0-IZ5.259.000صفحه محصول
23DS-2CD2643G2-IZS8.194.000صفحه محصول
24DS-2CD1743G0-IZ5.908.000صفحه محصول
25DS-2CD2743G2-IZS8.194.000صفحه محصول
26DS-2CD2685FWD-IZS12.408.000صفحه محصول
27DS-2CD2786G2-IZS13.027.000صفحه محصول
28DS-2CD2955FWD-I10.714.000صفحه محصول
دوربین مداربسته گردان
1DS-2DF5276-AE347.999.000صفحه محصول
2DS-2DF5276-AEL44.745.000صفحه محصول
3DS-2DE5220IW-AE23.117.000صفحه محصول
DS-2DF6A236X-AEL52.080.000صفحه محصول
DS-2DE4A320IW-DE27.417.000صفحه محصول
دستگاه ها
1DS-7604NI-K14.279.000صفحه محصول
2DS-7608NI-K14.249.000صفحه محصول
3DS-7108NI-Q1/M2.982.000صفحه محصول
4DS-7616NI-Q14.820.000صفحه محصول
5DS-7716NI-Q411.838.000صفحه محصول
6DS-7716NI-Q4/16P17.058.000صفحه محصول
7DS-7716NI-K411.964.000صفحه محصول
8DS-7732NI-K4/16P22.654.000صفحه محصول
9IDS-7732NXI-I4/8S43.426.000صفحه محصول
10DS-9632NI-I850.916.000صفحه محصول
11IDS-9632NXI-I8/4F194.070.000صفحه محصول

 

لیست قیمت محصولات اچ دی هایک ویژن