لیست قیمت محصولات ای پی هایک ویژن (Hikvision IP)

 

مشاهده لیست قیمت محصولات اچ دی هایک ویژن

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
دوربین ها
1DS-2CD1023G0E-I2.138.000صفحه محصول
2DS-2CD1023G0-IUF3.177.000صفحه محصول
3DS-2CD2027G2-L5.534.000صفحه محصول
4DS-2CD2021G1-I3.893.000صفحه محصول
5DS-2CD2023G2-ICALLصفحه محصول
6DS-2CD1123G0E-I2.319.000صفحه محصول
7DS-2CD1143G0-I3.479.000صفحه محصول
8DS-2CD1143G0-IUF3.962.000صفحه محصول
9DS-2CD2125FHWD-ISCALLصفحه محصول
10DS-2CD2126G2-ISU6.353.000صفحه محصول
11DS-2CD2525FWD-ICALLصفحه محصول
12DS-2CD1323G0E-I2.094.000صفحه محصول
13DS-2CD1323G0-IUFCALLصفحه محصول
14DS-2CD2347G2-L6.148.000صفحه محصول
15DS-2CD1043G0-I3.150.000صفحه محصول
16DS-2CD2087G2-LU11.079.000صفحه محصول
17DS-2CD2043G2-I5.392.000صفحه محصول
18DS-2CD2043G2-IU5.599.000صفحه محصول
19DS-2CD2T43G2-2I5.863.000صفحه محصول
20DS-2CD2T43G2-4I6.548.000صفحه محصول
21DS-2CD1347G0-L5.779.000صفحه محصول
22DS-2CD2347G2-LU6.353.000صفحه محصول
23DS-2CD1057G0-L4.592.000صفحه محصول
24DS-2CD1353G0-I4.164.000صفحه محصول
25DS-2CD1357G0-L4.592.000صفحه محصول
26DS-2CD1153G0-I4.386.000صفحه محصول
27DS-2CD2T63G2-4I6.764.000صفحه محصول
28DS-2CD2625FWD-IZS11.021.000صفحه محصول
29DS-2CD2H25FWD-IZS10.818.000صفحه محصول
30DS-2CD1643G0-IZCALLصفحه محصول
31DS-2CD2643G2-IZS9.603.000صفحه محصول
32DS-2CD1743G0-IZ6.924.000صفحه محصول
33DS-2CD2743G2-IZS9.795.000صفحه محصول
34DS-2CD2763G1-IZS11.784.000صفحه محصول
35DS-2CD2685FWD-IZSCALLصفحه محصول
36DS-2CD2786G2-IZS15.267.000صفحه محصول
37iDS-2CD6412FWD/C22.488.000صفحه محصول
38DS-2CD6332FWD-IS17.830.000صفحه محصول
39DS-2CD2955FWD-I12.638.000صفحه محصول
دوربین مداربسته گردان
1DS-2DF5276-AE356.253.000صفحه محصول
2DS-2DF5276-AELCALLصفحه محصول
3DS-2DE5220IW-AECALLصفحه محصول
4DS-2DF6A236X-AELCALLصفحه محصول
5DS-2DE4225IW-DE-S615.747.000صفحه محصول
6DS-2DE4425IW-DE-T521.002.000صفحه محصول
7DS-2DE4A320IW-DECALLصفحه محصول
دستگاه ها
1DS-7604NI-K15.014.000صفحه محصول
2DS-7608NI-K15.481.000صفحه محصول
3DS-7108NI-Q1/M3.848.000صفحه محصول
4DS-7616NI-Q1CALLصفحه محصول
5DS-7608NI-Q26.180.000صفحه محصول
6DS-7616NI-Q26.995.000صفحه محصول
7DS-7716NI-Q413.874.000صفحه محصول
8DS-7716NI-Q4/16P20.870.000صفحه محصول
9DS-7616NI-K27.821.000صفحه محصول
10DS-7716NI-K4CALLصفحه محصول
11DS-7732NI-K417.664.000صفحه محصول
12DS-7732NI-K4/16P26.550.000صفحه محصول
13IDS-7732NXI-I4/8S50.894.000صفحه محصول
14DS-9632NI-I862.632.000صفحه محصول
15IDS-9632NXI-I8/4F227.445.000صفحه محصول

 

لیست قیمت محصولات اچ دی هایک ویژن