لیست قیمت محصولات ای پی هایک ویژن (Hikvision IP)

 

مشاهده لیست قیمت محصولات اچ دی هایک ویژن

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
دوربین ها
1DS-2CD1023G0E-I 1.667.000صفحه محصول
2DS-2CD2021G1-I3.018.000صفحه محصول
3DS-2CD1023G0-IUF2.462.000صفحه محصول
4DS-2CD1043G0-I2.457.000صفحه محصول
5DS-2CD1357G0-L4.111.000صفحه محصول
6DS-2CD1123G0E-I1.842.000صفحه محصول
7DS-2CD2743G2-IZS8.358.000صفحه محصول
8DS-2CD1143G0-I2.618.000صفحه محصول
9DS-2CD1323G0-IUF2.462.000صفحه محصول
10DS-2CD2347G2-L4.765.000صفحه محصول
11DS-2CD2183G2-IU5.165.000صفحه محصول
12DS-2CD1053G0-I3.450.000صفحه محصول
13DS-2CD1057G0-L4.111.000صفحه محصول
14DS-2CD2T43G2-2I (2.8mm)4.297.000صفحه محصول
15DS-2CD2T43G2-4I (4mm)4.476.000صفحه محصول
16DS-2CD2023G2-I3.890.000صفحه محصول
17DS-2CD2027G2-L 4.290.000صفحه محصول
18DS-2CD2T63G2-4I (4mm)5.401.000صفحه محصول
19DS-2CD2T83G2-4I (4mm)5.767.000صفحه محصول
20DS-2CD1643G0-IZ5.259.000صفحه محصول
21DS-2CD2043G2-I3.687.000صفحه محصول
22DS-2CD2643G2-IZS8.039.000صفحه محصول
23DS-2CD2955FWD-IS11.122.000صفحه محصول
24DS-2CD2955FWD-I10.776.000صفحه محصول
25DS-2CD1743G0-IZ5.909.000صفحه محصول
26DS-2CD2143G2-IU4.498.000صفحه محصول
دوربین مداربسته گردان
1DS-2DE5432IW-AE22.905.000
2DS-2DE4425IW-DE-T515.969.000صفحه محصول
3DS-2DE4225IW-DE-T513.674.000صفحه محصول
دستگاه ها
1DS-7732NI-K4 12.894.000صفحه محصول
2DS-7604NI-K13.886.000صفحه محصول
3DS-7108NI-Q1/M2.982.000صفحه محصول
4DS-7608NI-K1
4.249.000صفحه محصول
5DS-7616NI-Q14.820.000صفحه محصول
6DS-7732NI-K4/16P20.935.000صفحه محصول
7DS-7616NI-Q2/16P9.748.000صفحه محصول
8DS-7716NI-Q411.314.000صفحه محصول
9DS-7716NI-K4 11.964.000صفحه محصول

 

لیست قیمت محصولات اچ دی هایک ویژن