لیست قیمت محصولات اچ دی هایک ویژن (Hikvision HD)

 

مشاهده لیست قیمت محصولات آی پی هایک ویژن

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
دوربین ها
1DS-2CE16D0T-EXIF1.005.000صفحه محصول
2DS-2CE16D0T-ITFS1.298.000صفحه محصول
3DS-2CE16D0T-ITPFS1.160.000صفحه محصول
4DS-2CE17D0T-IT3F1.639.000صفحه محصول
5DS-2CE17D0T-IT1F1.476.000صفحه محصول
6DS-2CE16D3T-ITF1.688.000صفحه محصول
7DS-2CE16D0T-ITPF792.000صفحه محصول
8DS-2CE10DF3T-FS2.411.000صفحه محصول
9DS-2CE12DF3T-FS2.713.000صفحه محصول
10DS-2CE76D0T-ITMF1.372.000صفحه محصول
11DS-2CE76D0T-ITMFS1.476.000صفحه محصول
12DS-2CE72DF3T-F2.110.000صفحه محصول
13DS-2CE70DF3T-PF1.909.000صفحه محصول
14DS-2CE76D3T-ITMF1.688.000صفحه محصول
15DS-2CE78D0T-IT3FS1.688.000صفحه محصول
16DS-2CE72DFT-FC1.052.000صفحه محصول
17DS-2CE16H0T-ITF1.419.000صفحه محصول
18DS-2CE16H0T-ITPF1.304.000صفحه محصول
19DS-2CE16H0T-ITPFS1.520.000صفحه محصول
20DS-2CE76D0T-ITPF792.000
21DS-2CE76D0T-ITPFS1.156.000صفحه محصول
22DS-2CE76D3T-ITPF1.425.000صفحه محصول
23DS-2CE70DF0T-PF1.658.000صفحه محصول
24DS-2CE17H0T-IT3FS2.320.000صفحه محصول
25DS-2CE17H0T-IT1F2.004.000صفحه محصول
26DS-2CE10HFT-F282.463.000صفحه محصول
27DS-2CE12HFT-F282.795.000صفحه محصول
28DS-2CE76H0T-ITMFS1.952.000صفحه محصول
29DS-2CE72HFT-F282.539.000صفحه محصول
30DS-2CE78H0T-IT3F2.109.000صفحه محصول
31DS-2CE78H0T-IT1F1.952.000صفحه محصول
32DS-2CE78U8T-IT34.520.000صفحه محصول
33DS-2CE56D0T-VFIR3F2.637.000صفحه محصول
34DS-2CE16D0T-VFIR3F2.637.000صفحه محصول
دستگاه ها
1DS-7204HUHI-K15.385.000صفحه محصول
2DS-7204HUHI-K1/P4.775.000صفحه محصول
3iDS-7204HUHI-M1/S5.430.000صفحه محصول
4iDS-7204HQHI-M1/S3.540.000صفحه محصول
5IDS-7208HQHI-M1/SCALLصفحه محصول
6IDS-7208HUHI-M1/S8.706.000صفحه محصول
7DS-7216HQHI-K110.217.000صفحه محصول
8DS-7316HUHI-F4/N31.653.000صفحه محصول
9DS-7116HQHI-K1CALLصفحه محصول
10DS-7216HUHI-K216.787.000صفحه محصول
11DS-7232HQHI-K221.866.000صفحه محصول

 

 

لیست قیمت محصولات آی پی هایک ویژن