لیست قیمت محصولات اچ دی هایک ویژن (Hikvision HD)

 

مشاهده لیست قیمت محصولات آی پی هایک ویژن

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
دوربین ها
1DS-2CE17D0T-IT1F1.090.000صفحه محصول
2DS-2CE17H0T-IT3F1.407.000صفحه محصول
3DS-2CE16D0T-ITFS 1.086.000صفحه محصول
4DS-2CE16D0T-EXIPF644.000صفحه محصول
5DS-2CE16D0T-EXIF784.000
6DS-2CE16D0T-VFIR3F1.965.000صفحه محصول
7DS-2CE17H0T-IT1F 1.333.000صفحه محصول
8DS-2CE16D3T-ITF1.308.000صفحه محصول
9DS-2CE16H0T-ITF1.204.000صفحه محصول
10DS-2CE12DF3T-F1.947.000صفحه محصول
11DS-2CE76H0T-ITPF1.072.000صفحه محصول
12DS-2CE78H0T-IT1F1.316.000صفحه محصول
13DS-2CE56D0T-VFIR3F1.947.000صفحه محصول
14DS-2CE56H0T-IT3ZF2.399.000صفحه محصول
15DS-2CE78H0T-IT3F1.557.000صفحه محصول
16DS-2CE78U8T-IT33.857.000صفحه محصول
17DS-2CE76D0T-ITPF597.000صفحه محصول
18DS-2CE76D0T-ITPFS896.000صفحه محصول
19DS-2CE76D0T-ITMFS1.045.000صفحه محصول
20DS-2CE76D3T-ITPF1.052.000صفحه محصول
دستگاه ها
1DS-7208HUHI-K2/P7.357.000صفحه محصول
2DS-7204HUHI-K13.399.000صفحه محصول
3DS-7204HUHI-K1/P3.606.000صفحه محصول
4DS-7216HQHI-K16.841.000صفحه محصول
5IDS-7208HQHI-M1/S4.675.000صفحه محصول
6IDS-7204HQHI-M1/S
2.720.000صفحه محصول

 

 

لیست قیمت محصولات آی پی هایک ویژن