لیست قیمت محصولات توربو اچ دی (TVT THC)

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

ردیفپارت نامبرقیمت 
دوربین
1TD-7420AS1L(D/IR1)Call
2TD-7421AS2S(D/AR1)Call
3TD-7420AS1(D / IR1)Call
4TD-7421AS2(D/AR1)Call
5TD-7421AE3(D/SW/AR1)Call
6TD-7524AS2S-D/IR1Call
7TD-7423AE2H(D/FZ/SW/IR2)Call
8TD-7520AS1L(D/IR1)Call
9TD-7524AS1L(D/IR1)Call
10TD-7520AS1(D/IR1)Call
11TD-7554AS1S(D/AR1)Call
12TD-7523AE2H(D/FZ/SW/IR2)Call
13TD-7451AS1S(D/AR1)Call
14TD-7451AS1(D/AR1)Call
15TD-7451AE2(D/SW/AR1)Call
16TD-7420AS2L-D/IR1Call
17TD-7550AS(D/IR1)Call
18TD-7554AS(D/IR1)Call
19TD-7554AE1(D/SW/AR1)Call
20TD-7551AE1(D/SW/IR1)Call
21TD-7524AS2-D/IR1Call
22TD-7554AS1-D/IR1Call
23TD-7584AE(D/SW/IR1)Call
24TD-7581AE(D/SW/IR1)Call
دستگاه
25TD-2004NS-HLCall
26TD-2104TS-CL Call
27TD-2104TS-HPCall
28TD-2008NS-HLCall
29TD-2108TS-CL Call
30TD-2108TS-HPCall
31TD-2708TE-HKCall
32TD-2116NS-HLCall
33TD-2116TS-HCCall
34TD-2116TE-HPCall
35TD-2732TC-HCCall