لیست قیمت محصولات ای پی تی وی تی (TVT IP)

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

ردیفپارت نامبرقیمت 
دروبین
1TD-C12Call
2TD-9421S3BLCall
3TD-9421S3(D/PE/AR2)Call
4TD-9422S3(D/PE/AR3)Call
5TD-9524S3L(D/PE/AR1)Call
6TD-9524S3(D/PE/AR2)Call
7TD-9441S3L(D/PE/AR1)Call
8TD-9441E3(D/PE/AR2)Call
9TD-9544S3L(D/PE/AR1)Call
10TD-9544E3(D/PE/AR2)Call
11TD-8523IE(20M/AR15)Call
دستگاه
12TD-3104B1Call
13TD-3104B1HCall
14TD-3104B1H-4PCall
15TD-3108B1Call
16TD-3108B1HCall
17TD-3108B2H-8PCall
18TD-3116B1Call
19TD-3116B2Call
20TD-3132B2Call
21TD-3132B4Call
22TD-3332H4-16P-A1Call