لیست قیمت محصولات اچ ار یو ای (HRUI)

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید.

برای مشاهده محصولات برند اچ آر یو آی کلیک کنید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
1HR900-AF-42N1.685.000صفحه محصول
2HR100-AF-42NCallصفحه محصول
3HR900-AF-82N1.990.000صفحه محصول
4HR100-AF-82NCallصفحه محصول
5HR901-AFG-411S3.500.000صفحه محصول
6HR900-AF-82GN3.150.000صفحه محصول
7HR901-AFG-42SCallصفحه محصول
8HR901-AFG-82N4.150.000صفحه محصول
9HR-SWG00160D2.940.000صفحه محصول
10HR-SWG00240DCallصفحه محصول
11HR901-AFG-82NS4.980.000صفحه محصول
12HR901-AF-1621GS-200Callصفحه محصول
13HR901-AF-1621GS-3007.250.000صفحه محصول
14HR901-AF-2421GS-3009.200.000صفحه محصول
15HR901-AF-2422GS-300Callصفحه محصول
16HR901-AFG-162S-30011.950.000صفحه محصول
17HR901-AF-2422GS-400Callصفحه محصول
18HR901-AFG-242S-30012.700.000صفحه محصول
19HR901-AFG-242S-40014.000.000صفحه محصول
20HR-SW0050270.000صفحه محصول
21HR-SW0080388.000صفحه محصول
22HR-SWG1080895.000صفحه محصول
23HR-SWG1050670.000صفحه محصول
24HR-SWG2082NS4.400.000صفحه محصول
25HR-SWG20244S7.590.000صفحه محصول
26 HR-SWTG3424SCallصفحه محصول
27HR-SWTG342408SCallصفحه محصول
28HR-SWTG3448S20.000.000صفحه محصول
29HR900-AF-41N1.195.000صفحه محصول
30HR901-AXG-42NS-1202.950.000صفحه محصول
31HR100-AF-82GNCallصفحه محصول
32HR900-AXG-80N-120Callصفحه محصول
33HR901-AF-821GNSCallصفحه محصول
34HR-AFGM-82NS7.900.000صفحه محصول
35HR-AFGM-1622S-30014.500.000صفحه محصول
36HR-AFGM-2444S-40019.850.000صفحه محصول
37HR-AFGM-SWTG342408S-400Callصفحه محصول
38HR901-AXG-411NS-1202.550.000صفحه محصول
39HR100-AF-8L2GNCallصفحه محصول
40HR500-AF-42Callصفحه محصول
41HR500-AFG-411SCallصفحه محصول
42HR600-AFG-42SCallصفحه محصول
43HR600-AFGM-42S12.900.000صفحه محصول
44HR600-AFGM-82S16.400.000صفحه محصول