لیست قیمت محصولات ای پی هایلوک (hilook)

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
دوربین ها
1IPC-B1201.950.000صفحه محصول
2IPC-B120H3.220.000صفحه محصول
3IPC-B121H2.705.000صفحه محصول
4IPC-B121H-M2.450.000صفحه محصول
5IPC-B140H3.463.000صفحه محصول
6IPC-B140H-M3.150.000صفحه محصول
7IPC-B150H4.490.000صفحه محصول
8IPC-B150H-M3.350.000صفحه محصول
9IPC-B2202.776.000صفحه محصول
10IPC-B220-D2.651.000صفحه محصول
11IPC-B620H-V5.648.000صفحه محصول
12IPC-B620H-Z6.330.000صفحه محصول
13IPC-B621-V5.464.000صفحه محصول
14IPC-B621-Z6.222.000صفحه محصول
15IPC-B640H-V4.250.000صفحه محصول
16IPC-B640H-Z7.033.000صفحه محصول
17IPC-D1203.138.000صفحه محصول
18IPC-D120H2.050.000صفحه محصول
19IPC-D121H2.705.000صفحه محصول
20IPC-D121H-MCallصفحه محصول
21IPC-D140H3.993.000صفحه محصول
22IPC-D150H4.831.000صفحه محصول
23IPC-D620H-V5.648.000صفحه محصول
24IPC-D620H-Z6.925.000صفحه محصول
25IPC-D640H-V6.135.000صفحه محصول
26IPC-D640H-Z3.950.000صفحه محصول
27IPC-T1202.705.000صفحه محصول
28IPC-T120-D2.597.000صفحه محصول
29IPC-T2203.059.000صفحه محصول
30IPC-T220H3.096.000صفحه محصول
31IPC-T221H1.850.000صفحه محصول
32IPC-T240H4.166.000صفحه محصول
33IPC-T620-Z6.384.000صفحه محصول
دوربین مداربسته گردان
1PTZ-N2404I-DE36.150.000صفحه محصول
2PTZ-N4215-DE39.150.000صفحه محصول
3PTZ-N4215I-DE11.600.000صفحه محصول
4PTZ-N4225I-DE12.700.000صفحه محصول
5PTZ-P332ZI-DE315.900.000صفحه محصول
6PTZ-N5225I-AE14.850.000صفحه محصول
7PTZ-N2204I-DE36.150.000صفحه محصول
8PTZ-N4215I-DE39.150.000صفحه محصول
دستگاه ها
1NVR-104-B2.240.000صفحه محصول
2NVR-104H-D2.126.000صفحه محصول
3NVR-104MH-C2.450.000صفحه محصول
4NVR-104MH-C/4P3.250.000صفحه محصول
5NVR-104MH-D2.630.000صفحه محصول
6NVR-104MH-D/4P4.198.000صفحه محصول
7NVR-108-B1.650.000صفحه محصول
8NVR-108-B/8PCallصفحه محصول
9NVR-108H-D2.977.000صفحه محصول
10NVR-108MH-C3.250.000صفحه محصول
11NVR-108MH-D3.354.000صفحه محصول
12NVR-108MH-D/8P5.850.000صفحه محصول
13NVR-108MH-C/8PCallصفحه محصول
14NVR-116MH-C5.086.000صفحه محصول
15NVR-208MH-C3.450.000صفحه محصول
16NVR-216MH-C4.450.000صفحه محصول
17NVR-216MH-C/16P8.850.000صفحه محصول
18NVR-208MH-C/8PCallصفحه محصول