لیست قیمت محصولات ای پی هایلوک (hilook)

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
دوربین ها
1IPC-B120Callصفحه محصول
2IPC-B120HCallصفحه محصول
3IPC-B121HCallصفحه محصول
4IPC-B121H-MCallصفحه محصول
5IPC-B140HCallصفحه محصول
6IPC-B140H-MCallصفحه محصول
7IPC-B150HCallصفحه محصول
8IPC-B150H-MCallصفحه محصول
9IPC-B220Callصفحه محصول
10IPC-B220-DCallصفحه محصول
11IPC-B620H-VCallصفحه محصول
12IPC-B620H-ZCallصفحه محصول
13IPC-B621-VCallصفحه محصول
14IPC-B621-ZCallصفحه محصول
15IPC-B640H-VCallصفحه محصول
16IPC-B640H-ZCallصفحه محصول
17IPC-D120Callصفحه محصول
18IPC-D120HCallصفحه محصول
19IPC-D121HCallصفحه محصول
20IPC-D121H-MCallصفحه محصول
21IPC-D140HCallصفحه محصول
22IPC-D150HCallصفحه محصول
23IPC-D620H-VCallصفحه محصول
24IPC-D620H-ZCallصفحه محصول
25IPC-D640H-VCallصفحه محصول
26IPC-D640H-ZCallصفحه محصول
27IPC-T120Callصفحه محصول
28IPC-T120-DCallصفحه محصول
29IPC-T220Callصفحه محصول
30IPC-T220HCallصفحه محصول
31IPC-T221HCallصفحه محصول
32IPC-T240HCallصفحه محصول
33IPC-T620-ZCallصفحه محصول
دوربین مداربسته گردان
1PTZ-N2404I-DE3Callصفحه محصول
2PTZ-N4215-DE3Callصفحه محصول
3PTZ-N4215I-DECallصفحه محصول
4PTZ-N4225I-DECallصفحه محصول
5PTZ-P332ZI-DE3Callصفحه محصول
6PTZ-N5225I-AECallصفحه محصول
7PTZ-N2204I-DE3Callصفحه محصول
8PTZ-N4215I-DE3Callصفحه محصول
دستگاه ها
1NVR-104-BCallصفحه محصول
2NVR-104H-DCallصفحه محصول
3NVR-104MH-CCallصفحه محصول
4NVR-104MH-C/4PCallصفحه محصول
5NVR-104MH-DCallصفحه محصول
6NVR-104MH-D/4PCallصفحه محصول
7NVR-108-BCallصفحه محصول
8NVR-108-B/8PCallصفحه محصول
9NVR-108H-DCallصفحه محصول
10NVR-108MH-CCallصفحه محصول
11NVR-108MH-DCallصفحه محصول
12NVR-108MH-D/8PCallصفحه محصول
13NVR-108MH-C/8PCallصفحه محصول
14NVR-116MH-CCallصفحه محصول
15NVR-208MH-CCallصفحه محصول
16NVR-216MH-CCallصفحه محصول
17NVR-216MH-C/16PCallصفحه محصول
18NVR-208MH-C/8PCallصفحه محصول