لیست قیمت محصولات اچ دی هایلوک (hilook)

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
دوربین ها
1THC-B110-MCallصفحه محصول
2THC-B120-MCallصفحه محصول
3THC-B120-MPIRLCallصفحه محصول
4THC-B120-MSCallصفحه محصول
5THC-B120-PCallصفحه محصول
6THC-B123-MCallصفحه محصول
7THC-B140-MCallصفحه محصول
8THC-B140-PCallصفحه محصول
9THC-B220Callصفحه محصول
10THC-B220-CCallصفحه محصول
11THC-B220-MCallصفحه محصول
12THC-B220-MCCallصفحه محصول
13THC-B240Callصفحه محصول
14THC-B240-MCallصفحه محصول
15THC-B320-VFCallصفحه محصول
16THC-B340-VFCallصفحه محصول
17THC-D320-VFCallصفحه محصول
18THC-D340-VFCallصفحه محصول
19THC-T110-PCallصفحه محصول
20THC-T120Callصفحه محصول
21THC-T120-MCallصفحه محصول
22THC-T120-MSCallصفحه محصول
23THC-T120-PCallصفحه محصول
24THC-T120-PCCallصفحه محصول
25THC-T140Callصفحه محصول
26THC-T140-MCallصفحه محصول
27THC-T140-PCallصفحه محصول
28THC-T220-MCallصفحه محصول
29THC-T220-MCCallصفحه محصول
30THC-T220-MSCallصفحه محصول
31THC-T220-PCallصفحه محصول
32THC-T220-PCCallصفحه محصول
33THC-T240-MCallصفحه محصول
34THC-T240-PCallصفحه محصول
35THC-T320-VFCallصفحه محصول
36THC-T340-VFCallصفحه محصول
دوربین مداربسته گردان
1PTZ-T4225I-DCallصفحه محصول
2PTZ-T5225I-ACallصفحه محصول
3PTZ-T4215I-DCallصفحه محصول
دستگاه ها
1DVR-104G-F1Callصفحه محصول
2DVR-108G-F1Callصفحه محصول
3DVR-116G-F1Callصفحه محصول
4DVR-204G-F1Callصفحه محصول
5DVR-204Q-F1Callصفحه محصول
6DVR-204Q-K1Callصفحه محصول
7DVR-204U-F1Callصفحه محصول
8DVR-204U-K1Callصفحه محصول
9DVR-208G-F1Callصفحه محصول
10DVR-208Q-K1Callصفحه محصول
11DVR-208U-F1Callصفحه محصول
12DVR-208U-K1Callصفحه محصول
13DVR-216G-F1Callصفحه محصول
14DVR-216G-K1Callصفحه محصول
15DVR-216Q-F1Callصفحه محصول
16DVR-216Q-F2Callصفحه محصول
17DVR-216Q-K1Callصفحه محصول
18DVR-216Q-K2Callصفحه محصول
19DVR-216U-F2Callصفحه محصول
20DVR-216U-K2Callصفحه محصول
21DVR-232G-K2Callصفحه محصول
22DVR-232Q-K2Callصفحه محصول
23DVR-208Q-F1Callصفحه محصول
24DVR-224Q-K2Callصفحه محصول
25DVR-208Q-K2Callصفحه محصول