لیست قیمت محصولات اچ دی هایلوک (hilook)

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
دوربین ها
1THC-B110-MCallصفحه محصول
2THC-B120-M1.207.000صفحه محصول
3THC-B120-MPIRLCallصفحه محصول
4THC-B120-MS1.571.000صفحه محصول
5THC-B120-P1.211.000صفحه محصول
6THC-B123-MCallصفحه محصول
7THC-B140-M1.150.000صفحه محصول
8THC-B140-P9.750.000صفحه محصول
9THC-B2201.050.000صفحه محصول
10THC-B220-CCallصفحه محصول
11THC-B220-M1.125.000صفحه محصول
12THC-B220-MC1.050.000صفحه محصول
13THC-B2401.250.000صفحه محصول
14THC-B240-M1.450.000صفحه محصول
15THC-B320-VF2.643.000صفحه محصول
16THC-B340-VF2.868.000صفحه محصول
17THC-D320-VF2.813.000صفحه محصول
18THC-D340-VF2.976.000صفحه محصول
19THC-T110-P4.500.000صفحه محصول
20THC-T1207.750.000صفحه محصول
21THC-T120-M7.950.000صفحه محصول
22THC-T120-MSCallصفحه محصول
23THC-T120-P7.250.000صفحه محصول
24THC-T120-PCCallصفحه محصول
25THC-T1408.500.000صفحه محصول
26THC-T140-M1.515.000صفحه محصول
27THC-T140-P1.407.000صفحه محصول
28THC-T220-M9.250.000صفحه محصول
29THC-T220-MCCallصفحه محصول
30THC-T220-MSCallصفحه محصول
31THC-T220-P7.500.000صفحه محصول
32THC-T220-PCCallصفحه محصول
33THC-T240-M1.250.000صفحه محصول
34THC-T240-P1.596.000صفحه محصول
35THC-T320-VF2.643.000صفحه محصول
36THC-T340-VF2.868.000صفحه محصول
دوربین مداربسته گردان
1PTZ-T4225I-D13.400.000صفحه محصول
2PTZ-T5225I-A10.300.000صفحه محصول
3PTZ-T4215I-D12.567.000صفحه محصول
دستگاه ها
1DVR-104G-F11.450.000صفحه محصول
2DVR-108G-F12.150.000صفحه محصول
3DVR-116G-F13.150.000صفحه محصول
4DVR-204G-F11.750.000صفحه محصول
5DVR-204Q-F12.450.000صفحه محصول
6DVR-204Q-K12.650.000صفحه محصول
7DVR-204U-F14.436.000صفحه محصول
8DVR-204U-K15.423.000صفحه محصول
9DVR-208G-F12.750.000صفحه محصول
10DVR-208Q-K14.250.000صفحه محصول
11DVR-208U-F15.650.000صفحه محصول
12DVR-208U-K15.850.000صفحه محصول
13DVR-216G-F14.761.000صفحه محصول
14DVR-216G-K15.518.000صفحه محصول
15DVR-216Q-F15.550.000صفحه محصول
16DVR-216Q-F25.850.000صفحه محصول
17DVR-216Q-K15.950.000صفحه محصول
18DVR-216Q-K26.350.000صفحه محصول
19DVR-216U-F214.071.000صفحه محصول
20DVR-216U-K214.071.000صفحه محصول
21DVR-232G-K2Callصفحه محصول
22DVR-232Q-K210.850.000صفحه محصول
23DVR-208Q-F13.650.000صفحه محصول
24DVR-224Q-K28.850.000صفحه محصول
25DVR-208Q-K24.350.000صفحه محصول