طراحی و اجرای پروژه دوربین مداربسته برای دانشگاه‌ ها و مدارس

 

 

حوادثی مانند سرقت، به‌هم‌زدن نظم و آرامش و … در مراکز آموزشی از جمله دانشگاه‌ها، مدارس،آموزشگاه‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته و نصب دوربین مداربسته در این اماکن به منظور نظارت مداوم و حراست از فضاهای آموزشی به یک ضرورت تبدیل شده است.

مهرتجارت به‌عنوان تامین کننده ,طراح و مجری پروژه‌های دوربین مداربسته و سیستم‌های نظارتی و امنیتی در مراکز آموزشی کشور، با کسب تجربه در این زمینه، همواره بهترین راه‌حل‌ها را با در نظر گرفتن نیازها،بودجه و بازه زمانی محدود کارفرما ,برای اجرای پروژه ارائه داده است.

 کیفیت تجهیزات نظارتی و زمان اجرای پروژه، مهم‌ترین اصل در طراحی، تجهیز و اجرای پروژه‌ دوربین مداربسته در دانشگاه‌ها است.

مراکز مهم در دانشگاه‌‌ها

مواردی که در طراحی سیستم نظارتی و حراستی در دانشگاه ها باید در نظرگرفته شود:

 

کنترل گیت های ورودی و خروجی افراد                کنترل ورودی وخروجی وسایل نقلیه                   کنترل آزمایشگاه

 طراحی و اجرای پروژه دوربین مداربسته برای دانشگاه‌ ها و مدارس             طراحی و اجرای پروژه دوربین مداربسته برای دانشگاه‌ ها و مدارس              طراحی و اجرای پروژه دوربین مداربسته برای دانشگاه‌ ها و مدارس

 

کنترل کلاسها                                       طراحی سناریو برای تشخیص چهره زمان ورود وخروج     کنترل گیت ورود وسایل نقلیه بوسیله پلاک خودرو

طراحی و اجرای پروژه دوربین مداربسته برای دانشگاه‌ ها و مدارس              طراحی و اجرای پروژه دوربین مداربسته برای دانشگاه‌ ها و مدارس              طراحی و اجرای پروژه دوربین مداربسته برای دانشگاه‌ ها و مدارس

 

کنترل سلف های غذاخوری

طراحی و اجرای پروژه دوربین مداربسته برای دانشگاه‌ ها و مدارس

 

کنترل حیاط ها و محیط های عمومی

کنترل اتاق های پرسنل دانشگاه

کنترل انبار مواد غذایی

کنترل بوفه

برخی پروژه های دانشگاهی ما

دانشکده تغذیه

طراحی و اجرای پروژه دوربین مداربسته برای دانشگاه‌ ها و مدارس

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        دانشکده علوم پزشکی

طراحی و اجرای پروژه دوربین مداربسته برای دانشگاه‌ ها و مدارس