شماره تماس
021-66756183

واحد فروش
داخلی 106

واحد پروژه ها
داخلی 113

فکس
021-66748410

ایمیل
info@hiktejarat.com

آدرس فروشگاه
تهران، خیابان جمهوری، مابین حافظ و سی تیر، ساختمان امیر، طبقه 5 واحد 27